cvknopplat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingen

 


 

 

Management Services

ReSa

Het intake gesprek

Een goede presentatie op papier (CV of profiel) is de eerste stap is naar een uitnodiging voor een intakegesprek. Bovendien is het goed opstellen en onderhouden van het CV een uitstekende voorbereiding op dat gesprek. De training Intakegesprekken start daarom bij het juiste begin: het CV of profiel.

Het doel van de Training Intakegesprekken:

De cursist leert door middel van een goede voorbereiding zichzelf, zijn kennis, ervaring en vaardigheden zodanig te presenteren op papier (CV) en in een gesprek, dat het aansluit bij de opdrachtgever en de vraag.

Het intakegesprek:

De cursist leert het belang van een goede voorbereiding op het gesprek. Aansluitend wordt het intakegesprek zelf en een correcte afsluiting ervan behandeld. Als laatste komt reflectie als leermiddel aan de orde. Ook in dit deel zal naast de theoretische behandeling ruimschoots aandacht besteed worden aan oefeningen aan de hand van praktijkcases.

Het CV:

Hierin leert de cursist het belang van een goed (geschikt/passend?) CV/Profiel. Dit betekent dat een goed CV/Profiel altijd zoveel mogelijk dient aan te sluiten op de vraag of opdracht. Zowel de theorie als de praktijk komt volop aan bod.

 

Voorbereidingen op de training intakegesprekken:


Om een optimaal rendement uit deze training te halen, heeft de docent informatie nodig over de communicatie tussen de salesorganisatie en de potentiele kandidaat. De meest efficiente en effectieve wijze voor deze informatie-uitwiseling is een interview van ongeveer 1 uur. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hiervoor iemand wordt uitgenodigd of aangewezen. Dit interview vindt minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training plaats. Om de oefeningen een zo hoog mogelijk realiteitsgehalte te geven, is een juiste input nodig voor de cases. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat 5 tot 7 echte, eventueel geanonimiseerde, opdrachtbevestigingen ter beschikking worden gesteld aan de trainer. Ook dit minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training. Als laatste verwacht de trainer de CV's c.q. profielen van de deelnemende cursisten, eventueel geanonimiseerd. Ook deze minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de training.
De cursisten dienen tijdens de training hun CV c.q. profiel op papier bij zich te hebben.

Duur van de training:

De duur van de training Intakegesprekken is 2 dagdelen.

Het aantal cursisten per training:

Het minimum aantal cursisten bedraagd 4, het maximum is 10.