cvknopplat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interim management

 


 

 

Management Services

ReSa

Interim management

smartHet is mogelijk een beroep te doen op ReSa Management Services op het gebied van interim management

De expertise gebieden kunnen zijn:
- Veranderingsmanagement
- turn-around
- structuur- en cultuuromslag
- ontwikkeling nieuwe producten of markten
- deskundigheidsbevordering

Overbruggingsmanagement als gevolg van:
- plotseling vertrek van de zittende manager
- langdurige afwezigheid door ziekte, sabbatical leave etc

Crisismanagement in verband met:
- afwending primaire bedreiging
- reddingsactiviteiten voor de korte termijn
- afslankings- en herstructureringsoperatie
- overlevingsstrategie lange termijn

Aanpak:

Er zullen vooraf doelstellingen besproken en vastgelegd worden. De doelstellingen worden SMART beschreven en er zal aandacht zijn voor de randvoorwaarden (beschikbaarheid middelen) en de belangen van de betrokkenen. Vervolgens zal er een plan van aanpak opgesteld worden om de bepalen hoe, wanneer en tegen welke kosten de gestelde doelen worden bereikt.
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd en de resultaten worden gemeten. De bereikte resultaten worden vergeleken met de doelstellingen. Indien nodig worden acties uitgezet om de resultaten te verbeteren.